กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Unturned

โปรไฟล์ _

Survivors

518,892 สมาชิก  |  13019 อยู่ในเกม  |  83,475 ออนไลน์  |  3187 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

Meet some other uninfected individuals!

You can also set this group in-game to easily find tons of other people to team up with.

Official Website
SDG Blog
SDG Forum

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Changelog:

Added:
  • Command-line override for active holiday. [-Holiday=]
  • Optional masterbundle source workshop file check.
  • Better asset integrity check system for barricades and structures.
Changed:
  • Expanded vehicle turret events with local aiming and inspecting attachment events.
Fixed:
  • Profanity filter was not being applied to UI for placeable note.
  • Toggle sprint not reseting when stopping movement.
  • Potential fix for dedicated server overwriting steam_appid.txt with extra zero.
Optional Workshop File Owner Check:

Modders can optionally include ownership metadata in their asset bundles now. If the game is loading an asset bundle from a Steam workshop file but the file ID does not match then loading will be cancelled. The intention is to help prevent asset bundles from being easily copied/stolen.

Read More Details Here[github.com]
ดูทั้งหมด 26 ความเห็น
ดูทั้งหมด 59 ความเห็น
ดูทั้งหมด 153 ความเห็น
ดูทั้งหมด 86 ความเห็น
ดูทั้งหมด 60 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด