กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Unturned

โปรไฟล์ _

Survivors

487,127 สมาชิก  |  11904 อยู่ในเกม  |  90,021 ออนไลน์  |  2470 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

Meet some other uninfected individuals!

You can also set this group in-game to easily find tons of other people to team up with.

Official Website
SDG Blog
SDG Forum

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Overview:

This update makes the new Steam Networking transport layer mentioned in the previous two posts the default. For most players it should offer superior performance and stability.

If you host your own server and experience bugs with this change please report the issues, and for the meantime you can revert to the old Steam Networking by including "-NetTransport=SteamNetworking" in your server command-line arguments.

Update Notes:

Miscellaneous:
 • Steam Networking Sockets are now default.
 • All colliders on destroyed structures are moved to the debris layer.
 • Added LODGroupAdditionalData component which can be used to disable LOD bias per-LODGroup.
Fixes:
 • Fixed decimal scope zoom values defaulting to zero.
 • Fixed per-gun shell casing effects for sentry guns.
 • Fixed placing rotated item from ground into equipment slot.
 • Fixed attachment of pooled audio sources.
 • Fixed vehicle exit not account for teleport vertical offset.
 • Fixed building items on terrain inside hole.
 • Fixed holiday restricted objects with conditions.
 • Fixed taillights not turning back on after exiting water.
 • Fixed prevent entering build mode while in first person view.
 • Fixed completing multi-item condition in singleplayer.
ดูทั้งหมด 84 ความเห็น
ดูทั้งหมด 50 ความเห็น
ดูทั้งหมด 77 ความเห็น
ดูทั้งหมด 40 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด