กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Trove

โปรไฟล์ _

116,165 สมาชิก  |  2898 อยู่ในเกม  |  27,054 ออนไลน์  |  232 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


Luxion is back with lots of wonderful items to discover!
Among other things, he will offer you an Energetic Emblem that unlocks a flask that temporarily boosts your energy regeneration as well as Metamatter, a geode crafting material.

Starting February 19, Luxion will be waiting for you in the Light's Den, and on February 22, he will magically disappear at 3:00 a.m. PST / 12:00 p.m. CET.


Here are some images of Luxion's special offers! SS Solidarity (Ship) Sprinkles (Mount) Amorous Archer (Costume for the Shadow Hunter) Diggsly's Shadow's Shadow (Ally)


What are you waiting for ? Grab your dragon coins and hurry up, dear Trovians!

Luxion's loot is a way for players who have missed out on time-limited items in the past to collect them directly. You will also find brand new items change out periodically for a higher amount of Dragon Coins. Items will repeat eventually, but it may take a while for a specific loot item to return, so be sure to check back every visit!
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด