กลุ่มอย่างเป็นทางการ

City Of Brass

โปรไฟล์ _

10,788 สมาชิก  |  201 อยู่ในเกม  |  2,493 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _

Welcome to Update 1.6: Blacksmith's Forge

Blacksmith's Forge adds a huge variety of new weapons to the Hellion, Revenant, Soldier and Brigand.

New tools to take the fight to your enemies ...
Load up your favorite character and discover one of the 16 new weapons. Spears, Daggers, Crossbows or Gauntlets, with names like:
  • Rod of Howling
  • Lancet of Disease
  • Bonds of Flux
  • Quarrel of the Fowl
  • ... and more!


Get your hands on new objects to toss around ...
This update also includes new throwable objects to find, pick up and hurl:
  • Hive of Bees - Their sting sends enemies into a frenzy, where neither friend or foe are safe.
  • Curse of Solomon - Strikes fear in the souls of the undead, forcing them to retreat.
  • Urn of Frost - A pint-sized carryable container that freezes enemies on contact.

As always, a huge THANK YOU! to everyone who has supported us in creating this game!

Cheers,

The Uppercut Team
ดูทั้งหมด 35 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด