กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Eastside Hockey Manager

โปรไฟล์ _

4,552 สมาชิก  |  57 อยู่ในเกม  |  913 ออนไลน์  |  6 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hello,

We've released a small update - 1.4.1 - to address issues some raised by the community since the launch of 1.4.0.

Upon launching Steam the update should download automatically. If you're already in a game, save first then exit the game and restart Steam to begin the update. If you have any difficulties whatsoever updating we always recommend restarting Steam.

If you encounter any issues, please raise them on our Eastside Hockey Manager Bugs Forum which can be found here - https://community.sigames.com/forum/292-eastside-hockey-manager-bugs-forum/


Changelist for 1.4.1

======================

- Fixed a crash on game initialisation when selected "Add Key Staff" and had American League 1 selected
- Fixed league history record not being added correctly for some leagues
- Fixed a crash with some old saved games when loading fixture data
- Fixed transfer windows not showing up in some European leagues
ดูทั้งหมด 11 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด