Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Eastside Hockey Manager

Προφίλ _

4,553 Μέλη  |  24 Σε παιχνίδι  |  683 Συνδεδεμένος  |  6 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Hello,

We've released a small update - 1.4.1 - to address issues some raised by the community since the launch of 1.4.0.

Upon launching Steam the update should download automatically. If you're already in a game, save first then exit the game and restart Steam to begin the update. If you have any difficulties whatsoever updating we always recommend restarting Steam.

If you encounter any issues, please raise them on our Eastside Hockey Manager Bugs Forum which can be found here - https://community.sigames.com/forum/292-eastside-hockey-manager-bugs-forum/


Changelist for 1.4.1

======================

- Fixed a crash on game initialisation when selected "Add Key Staff" and had American League 1 selected
- Fixed league history record not being added correctly for some leagues
- Fixed a crash with some old saved games when loading fixture data
- Fixed transfer windows not showing up in some European leagues
Προβολή των 11 σχολίων
Προβολή των 7 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων