Nhóm chính thức

Tengami

Hồ sơ _

6,013 Thành viên  |  88 Đang chơi  |  1,424 Trên mạng  |  0 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.


Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _
If your Mac is older than 2015 then there is a high chance it is not supporting Apple's graphics API metal. We have provided an Open GL branch for you. In your Steam Library, right click on Tengami and select Properties. Go to the Betas tab and select the "Open GL" branch. In your Steam library the game is now called "Tengami (opengl)".If you need further help please email contact@nyamyam.com

Để lại một bình luận
Xem 1 bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện

Game Art _