กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Master of Orion

โปรไฟล์ _

87,163 สมาชิก  |  754 อยู่ในเกม  |  21,062 ออนไลน์  |  59 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


Welcome, Star Conquerors!

We have noticed an interest in Master of Orion among our Chinese players, so have released a small patch with language support for the players from this region. This patch does not make any changes to the gameplay.

This version introduces the following languages:
  • Chinese Traditional
  • Chinese Simplified

Let’s conquer the stars!


ดูทั้งหมด 33 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด