กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Call of Duty: Infinite Warfare

โปรไฟล์ _

59,243 สมาชิก  |  849 อยู่ในเกม  |  10,630 ออนไลน์  |  398 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
11/7/17
**General Fixes**
• Fixed an issue with RC-8s causing rare errors in final killcams
• Fixing challenge issue with the Venom-X camos (past Wilderness not get getting unlocked)
• Changed Direct Impact challenge for the Venom-X into a Stick challenge
• Halloween weapon variants should now properly unlock the associated base weapon
• Boss Battles are now playable in Local/Custom matches
• Players will now earn keys even when they fail to beat the boss in Boss Battles

10/13/17
**General Fixes**
• Fix for an issue where obtaining variants of the M.2187, Auger, and Stallion .44 would not unlock the base weapon (for Non-Season Pass holders)
ดูทั้งหมด 62 ความเห็น
ดูทั้งหมด 64 ความเห็น
ดูทั้งหมด 38 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด