กลุ่มอย่างเป็นทางการ

One Finger Death Punch

โปรไฟล์ _

13,932 สมาชิก  |  72 อยู่ในเกม  |  3,260 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


One Finger Death Punch 2 will be playable (alpha build... still much work to be done) at this year's Game Developers Conference in San Francisco at the Moscone Center.

We'll be showcasing at the Indie MEGABOOTH on March 19th and 20th.One Finger Death Punch 2 at Indie MEGABOOTH [indiemegabooth.com]

We'll also have our own booth at GDC as well. Check us out in the GDC Play area PL4345 in the north building, March 21, 22 and 23. This gives people a chance to play the game throughout the entire week of GDC.One Finger Death Punch 2 website [www.ofdp2.com]In celebration of this One Finger Death Punch will go on sale March 15th to March 25th.Just remember!


ดูทั้งหมด 32 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด