กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Ninja Cats vs Samurai Dogs

โปรไฟล์ _

201 สมาชิก  |  4 อยู่ในเกม  |  58 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Thanks for all the great feedback on our launch weekend! We have just updated the game with a number of bug fixes and features. In particular...

- New Difficulty Modes: We have added difficulty settings to the options window. Normal & Hardcore (the game previously defaulted to Hardcore).

- Clear Queue buttons: Buttons have been added to the tactics window to clear the currently producing card and the queue.

- Added the resolution configuration box on start-up by default.

- Solved issue where escape would quit the game.

- Updated various tutorial messages for clarity.
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด