Nhóm chính thức

theHunter Classic

Hồ sơ _

73,384 Thành viên  |  1152 Đang chơi  |  9,683 Trên mạng  |  309 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
[www.thehunter.com]

Howdy Hunters!

Bag a Roosevelt Elk from Whitehart Island, Settler Creeks, or Redfeather Falls to keep going in the Jackpot.

Use your attempts wisely or you'll run out before the end.

Remember to activate the comp before starting the hunt.

Xem tất cả 3 bình luận
Xem tất cả 8 bình luận
Xem tất cả 9 bình luận
Xem tất cả 8 bình luận
Xem tất cả 2 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện