กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Dusty Revenge

โปรไฟล์ _

865 สมาชิก  |  5 อยู่ในเกม  |  86 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Hi all!

It's been a while. We have updated the game with some performance fix.

As some of you might have known, we are developing Dusty Raging Fist currently. We have moved away totally from Torque 2D, which was used to develop Dusty Revenge. Dusty Raging Fist is being developed in Unity3D, and this resulted in the whole game being re-built. The 1 thing we brought over was the animation tool. We have been optimizing it for the past year as we develop DRF. Whenever it's being optimized for Unity3D, we tried to re-implement in Torque2D, but with mixed results, thus we aren't able to improve on Dusty Revenge. Our latest attempt seems to be stable and have yielded positive results.

We have tested it internally and it is running better. But being a small indie team, we aren't able test it as extensively as we want. Do let us know of the problems you run into in the forums.

Thanks!
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _