กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Typing of The Dead: Overkill

โปรไฟล์ _

5,051 สมาชิก  |  72 อยู่ในเกม  |  1,336 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
SEGA are pleased to announce that Typing of The Dead ‘Custom Dictionaries’ are now available for all Typing of the Dead enthusiasts!

So if you’ve been feeling like your word based ammunition has been running a little dry with the current dictionaries, then rejoice as your full zombie blasting keyboard fury can be re-stocked and unleashed upon the unsuspecting zombie masses thanks to the limitless word potential that comes along with the introduction of Custom Dictionary support via this new, free, Steamworks tool!

Be sure to keep checking the dictionaries available and download whatever takes your fancy, then start working on getting that word per minute score up at the expense of zombie hordes everywhere!
ดูทั้งหมด 27 ความเห็น
ดูทั้งหมด 12 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด