กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Forest

โปรไฟล์ _

629,133 สมาชิก  |  15454 อยู่ในเกม  |  119,517 ออนไลน์  |  1672 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hey everyone,

This patch updates The Forest VR to include support for the new index controllers as well as fixing and improving a ton of VR specific issues.

For the full list of fixes and changes, check: https://www.facebook.com/SKSgames/posts/2941667589180665

As always, please continue to post your bug reports and feedback in the Discussions area of the Community Hub
ดูทั้งหมด 109 ความเห็น
ดูทั้งหมด 282 ความเห็น
ดูทั้งหมด 101 ความเห็น
ดูทั้งหมด 231 ความเห็น
ดูทั้งหมด 614 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด