กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Dead State

โปรไฟล์ _

31,723 สมาชิก  |  426 อยู่ในเกม  |  8,227 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Join our Scripter / QA Lead Jake as he plays Dead State: Reanimated for 12 hours straight on the DoubleBear Twitch channel, tomorrow starting at 10 a.m. Pacific Time!

Our Twitch channel is here:
DoubleBear Twitch Channel[www.twitch.tv]

As a bonus, the stream will also feature viewer polls that influence the choices Jake makes as he plays - who will he take into combat with him, what to do with a problematic ally, and how to handle a crisis are all possible decisions you can help him make.

For starters, you can help him pick the character build he'll play:
DECIDE MY FATE.[www.irontowerstudio.com]

Chip in, get hyped, and be sure to join us tomorrow morning (6/18) at 10 a.m. to see how far our team expert can get in twelve hours time!

Also keep in mind that Friday we'll be doing our regular stream on Indie MEGABOOTH's Twitch channel at 4 p.m. PDT, here:
Indie Megabooth Twitch Channel[www.twitch.tv]
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _