กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Game Dev Tycoon

โปรไฟล์ _

61,716 สมาชิก  |  1313 อยู่ในเกม  |  12,754 ออนไลน์  |  32 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We've released a small bug fix where the staff welcome training was not available after importing from a mobile save game.
ดูทั้งหมด 18 ความเห็น
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด