Nhóm chính thức

Blood Bowl 2

Hồ sơ _

35,682 Thành viên  |  448 Đang chơi  |  9,056 Trên mạng  |  97 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _


Today marks the beginning of the Games Workshop weekend-long event, Skulls for the Skull Throne! During this time, games from the Warhammer and Warhammer 40,000 universe enjoy big discounts on Steam, as well as brand new content!

During this special weekend, Blood Bowl 2 benefits from a 70% discount on Steam, and every owner of the game gets a free copy of Blood Bowl Death Zone!

https://store.steampowered.com/app/236690

https://store.steampowered.com/app/602490/Blood_Bowl_Death_Zone

Xem tất cả 7 bình luận
Xem 1 bình luận
Xem tất cả 9 bình luận
Xem tất cả 6 bình luận
Xem tất cả 6 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện