กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Blood Bowl 2

โปรไฟล์ _

35,681 สมาชิก  |  478 อยู่ในเกม  |  9,301 ออนไลน์  |  97 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


Today marks the beginning of the Games Workshop weekend-long event, Skulls for the Skull Throne! During this time, games from the Warhammer and Warhammer 40,000 universe enjoy big discounts on Steam, as well as brand new content!

During this special weekend, Blood Bowl 2 benefits from a 70% discount on Steam, and every owner of the game gets a free copy of Blood Bowl Death Zone!

https://store.steampowered.com/app/236690

https://store.steampowered.com/app/602490/Blood_Bowl_Death_Zone

ดูทั้งหมด 7 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด