กลุ่มอย่างเป็นทางการ

War Thunder

โปรไฟล์ _

351,315 สมาชิก  |  6390 อยู่ในเกม  |  55,256 ออนไลน์  |  1622 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _

A new set of decals for rarity hunters!
Until February 10th, earn in battle, or purchase rare decals for War Thunder gaming nations!

You can find these decals in the “Weeks latest” section in the customization tab, after which they will be available to their owners in the thematic sections of vehicle customization.

Tasks can be completed in vehicles of rank II-VII.
  • The requirements for the decals may be checked in the “Weeks latest” section in vehicle customization or in the Achievements → Decals → Weeks latest.
  • Tasks can be completed in random battles and events, except “Enduring Confrontation” and “Assault” missions.
  • Decals received earlier have been temporarily moved to the section “Weeks latest” and will be moved later to the thematic sections.
Some of the decals are created by Colin 'Fenris' Muir, Jej 'CharlieFoxtrot' Ortiz, Ricardo "BlueBeta" Lo Verso and Branislav 'InkaL' Mirkov.
ดูทั้งหมด 39 ความเห็น
ดูทั้งหมด 30 ความเห็น
ดูทั้งหมด 106 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด