กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Horizon

โปรไฟล์ _

Push your empire to its limits and go beyond the known horizon!

6,498 สมาชิก  |  29 อยู่ในเกม  |  1,560 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Official Site
Official Forums
Facebook


ประกาศ _
June 23, 2016
v1.0.2.147

We have a quick Summer update from feedback gathered that we hope will improve the game experience for new and veteran players.

* The penalty for exceeding Command Points for the player has been reduced on Very Easy/Easy difficulty settings
* The AI aggressiveness toward the player has been reduced on Very Easy/Easy/Normal

* Research speed beyond level 5 now scales based on the Quantity of Stars in the game (Galaxy size)
* The base chance to hit with missile weapons has been increased
* Stealth Device will no longer function when a ship's power generators are destroyed
* Winning the Galactic Council vote now requires a simple majority (51% instead of the previous 60%)
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด