กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Another World

โปรไฟล์ _

3,464 สมาชิก  |  56 อยู่ในเกม  |  910 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


Find out about Eric Chahi, creator of Another World (aka, Out of This World) and From Dust, with this unique biography retracing his career as an artist and game designer. Written by Daniel Ichbiah, writer and journalist specializing in video games, Eric Chahi – Journey of a French Video Game Creator, takes you on a path full of magic and waking reveries, to the heart of the artist’s work, his inspirations, his world; the story of a man who dreamed about Another World…

Take the chance to rediscover the epic game Another World, one of Eric Chahi’s masterpieces remastered in HD within this dedicated boxset! Read the story of one of the greatest game designers of the 1990s through this unique work. Eric Chahi takes the reader backstage, from the dawn of microcomputing to French video game development in the 1980s and 1990s and the democratization of gaming. A fascinating glimpse of the birth of an industry, full of key moments, disappointments, rebounds and last-minute victories!

Support the translation of the biography in english on Kickstarter HERE
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด