กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Wreckfest

โปรไฟล์ _

Next Car Game

119,807 สมาชิก  |  1514 อยู่ในเกม  |  18,667 ออนไลน์  |  283 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

The one and only Steam Community Group for Next Car Game.

Official Site
Community Forum


ประกาศ _
This release contains a number of improvements and bug fixes, with release notes as follows:

RELEASE NOTES

Game version

PC: 1.280689

  • Motion blur is now rendered correctly.
  • Using mouse or keyboard while mapping controller inputs no longer changed the controller.
Many thanks for all the feedback!
ดูทั้งหมด 40 ความเห็น
ดูทั้งหมด 33 ความเห็น
ดูทั้งหมด 42 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด