กลุ่มอย่างเป็นทางการ

10,000,000

โปรไฟล์ _

1,461 สมาชิก  |  102 อยู่ในเกม  |  372 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Charlie pushes the bar door open and crosses the threshold, her eyes scan the room. A run down place in an even more rundown part of town.

The bar doesn't suddenly go quiet, this aint some two bit western, they're used to strangers here, and used to people going missing too.

Lisa.

The bartender beckons Charlie over. "Whaddya drinkin?"

She takes a deep breath.

- Some particularly good Trading Cards
- Ace Levels; Increased difficulty for masochists
- Remastered Audio
- Graphical and Shader improvements
- Better resolution support
- Bugfixes

She says.
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด