กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Monster Loves You!

โปรไฟล์ _

4,638 สมาชิก  |  257 อยู่ในเกม  |  965 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
We've put a monsterous amount of work into our latest update! We could scare you upright with all the terrifying details of complete engine replacement and dazzle you with the romantic mystery of bug-hunting, but you probably just want the straight facts. You know, about the lovely stuff that you, Friend of Monsters, can enjoy.

  • Full gamepad and steam streaming support. You can now sit on your couch comfortably and scroll through the game without mouse or keyboard! Fun for the whole family (or house parties?!)
  • Full touchscreen support while we're at it. We hear those tablet computers are a hot thing in those human cities!
  • Full native Linux support! Maybe we will make a joke about a penguin in a tuxdeo here... No? Too forced?
  • Thanks to the completely new engine on the back-end, your monsterly adventures will be running faster, smoother, and with at least three more fidelities than were ever previously possible!

Note: This new version will unfortunately dissolve your last saved adventure into the goo pits for future monster generations. If you really want to finish off that one last quest, you can revert to the "Classic" edition in Steam's properties menu (under the betas tab).
ดูทั้งหมด 39 ความเห็น
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _