กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Just Cause 3

โปรไฟล์ _

296,480 สมาชิก  |  8322 อยู่ในเกม  |  72,647 ออนไลน์  |  199 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Home Page


ประกาศ _
Exclusive gameplay combined with live-action and set to an intense soundtrack from world renowned DJ/producer, Slushii, JUST CAUSE 4’s “One Man Did All This?” trailer delivers a humorous look at the destructive power rogue agent Rico Rodriguez can deliver this December 4. See Rico from the perspective of the enemy militia – The Black Hand – as faction leader Gabriela Morales listens to firsthand accounts of Rico in action from those who survived. From reigning down destruction onto an enemy base to tethering shipping containers with explosive barrels, see what makes the exciting JUST CAUSE series unlike any other.

https://youtu.be/3TSzcNwBeXQ

Set in the fictional South American world of Solis, JUST CAUSE 4 takes the series' incredible destruction and unique physics to a whole new level with the introduction of tornadoes and other Extreme Weather events. JUST CAUSE 4 has four distinct biomes: Rainforest, Grasslands, Alpine & Desert. With each biome offering its own individual, fully simulated weather event, players will have a truly unique experience as they traverse this deep, diverse world.

JUST CAUSE 4 is a landmark entry in the series, and will release on December 4, 2018 on Xbox One, PC and the PlayStation®4 computer entertainment system.
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด