กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Forge

โปรไฟล์ _

3,044 สมาชิก  |  8 อยู่ในเกม  |  426 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


The sequel from Dark Vale Games’ Forge: War comes Forge: Ymil’s Revenge. A multiplayer action platformer where 5 Forge classes battle against a single, player controlled Ice Giant in action packed 5v1 battles. Play as the Frostunn monster class to use deadly abilities to kill your enemies or choose from one of 5 Forge classes to team up and take down the Frostunn! Play and progress, unlocking special skins, weapons and upgrades, all the while ensuring your rank is at the top of the Forge leaderboards!

Read more here: Forge Forums[www.playforgewar.com]
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด