กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Half-Life 2

โปรไฟล์ _

45,913 สมาชิก  |  912 อยู่ในเกม  |  10,238 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
The Beta for Half-Life 2 has been updated. This includes Episode 1, Episode 2, Lost Coast, Half-Life 2: Deathmatch, and Half-Life: Source.

Changes include:
  • Fixed default refresh rate when using a Virtual Reality display at higher than the desktop refresh rate.
ดูทั้งหมด 105 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด