กลุ่มอย่างเป็นทางการ

MapleStory

โปรไฟล์ _

10,688 สมาชิก  |  47 อยู่ในเกม  |  2,394 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Nexon America’s 13th Anniversary of MapleStory rolls on with newly added events! Visit different planets to take part in anniversary mini-games and collect Stardust. Every 100 Stardust will automatically become 1 Galaxy Star (tracked in a special UI, not in your inventory) which you can spend on exciting items at the Galaxy Star Shop!

Characters Lv. 33 and above can begin the events by speaking to NPC Kemdi in major towns and completing the quest ‘[13th Anniversary] Star Squad 13’. Blast off to each planet using the rocket portal located in Henesys, Leafre, and Nameless Town.
  • Help tiny uninhabited Petite Planet become a beautiful planet like Maple World! In order to terraform it, you need to return to Maple World and collect Maple World Elements and Maple World Seed Sprouts that appear randomly.

  • Planet Congestiopia is home to the Tower of Wobble mini-game! You must build a house as tall as you can by stacking floors on top of each other.

  • The Galaxy Star Shop will be updated with new items. Click the coin shop icon from the event notifier on the left side of the screen to head to the Galaxy Star Shop and see the exciting items available for purchase!

  • More special achievements are coming your way! Track your progress by clicking the achievements icon from the event notifier on the left side of the screen. Each time you meet a goal in one of the anniversary events, you’ll receive a varying number of Galaxy Stars.

Read the full event details here: http://maplestory.nexon.net/news/29370
เพิ่มความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด