Nhóm chính thức

Espresso Tycoon

Hồ sơ _

2,785 Thành viên  |  143 Đang chơi  |  795 Trên mạng  |  4 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
We've just released our newest video devlog on the YouTube channel:


In these short videos, we are presenting the newest information about Espresso Tycoon. We want to be close to the players, that's why we want to share a lot of news about our game and the production process.
Để lại một bình luận
Xem tất cả 2 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện