กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Espresso Tycoon

โปรไฟล์ _

2,799 สมาชิก  |  77 อยู่ในเกม  |  508 ออนไลน์  |  4 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We've just released our newest video devlog on the YouTube channel:The winter is coming... And we're going to release the demo version of Espresso Tycoon during the Winter Festival on Steam!
Are you ready?:steamhappy:
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด