กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Craftopia

โปรไฟล์ _

155,553 สมาชิก  |  4402 อยู่ในเกม  |  48,350 ออนไลน์  |  470 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We just revealed the trailer of Craftopia's "Seamless Map Update" which we've announced before!
https://www.youtube.com/watch?v=L183n-gI3QE
In the current version of Craftopia, you're exploring one island to one island by teleporting back and forth. Yet after the "Seamless Map Update", you will explore one enormous map without teleporting to another.

Along with this drastic change, we will adjust overall game balances and improve the game systems' qualities. We will report the progress of the development of the "Seamless Map Update" in the future as well! Please stay tuned!

Thank you for all of your continued supports!
ดูทั้งหมด 86 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด