Nhóm chính thức

No Plan B

Hồ sơ _

580 Thành viên  |  28 Đang chơi  |  229 Trên mạng  |  0 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.


Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _
First, the planning phase: design your squad every move, aiming, room entries for the whole mission:Then execute your plan and contemplate your team swiftly cleaning this building from any enemies:Or, if everything didn't go as expected and some of your units gets downed, replan the rest of the mission:Looks like something right up your alley?
Don't forget to wishlist the game from the store page:

https://store.steampowered.com/app/1269020/NO_PLAN_B__Advanced_Tactical_Planning/
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện