กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Torchlight III (Beta)

โปรไฟล์ _

62 สมาชิก  |  4 อยู่ในเกม  |  23 ออนไลน์  |  7 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


Check out our Discord[discord.com], Facebook[www.facebook.com], Twitter, and Twitch[twitch.com] to get the latest development news[www.torchlight3.com] and updates.

Hey Torchlight Fans,

Torchlight 3 is now available on Steam Early Access!

https://store.steampowered.com/app/1030210/

Read the launch blog {ลิงก์ถูกลบแล้ว} and stay tuned for an update from Tyler where he will post about the current state-of-the-game and Early Access content plan. We’ll also be posting patch notes soon for those who are interested in the specific updates and changes since the Closed Beta ended.

Thank you again for providing your feedback and bug reports during the Torchlight 3 Alpha and Closed Beta. We are so excited to see you and everyone else on the frontier!

See you in-game!
- Echtra Bean

ดูทั้งหมด 13 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด