กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Seeds of Chaos

โปรไฟล์ _

10,851 สมาชิก  |  254 อยู่ในเกม  |  3,727 ออนไลน์  |  12 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
changelog:
- fixed an issue where the brothel kidnapping function led to errors
- fixed an issue where the swamp coven village event could result in a softlock
- fixed file integrity issues

Let us know if there are any existing issues- more tweaks may be needed, but so far we feel this should help.
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด