กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Inferna

โปรไฟล์ _

6,447 สมาชิก  |  108 อยู่ในเกม  |  968 ออนไลน์  |  90 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

inferna Homepage
discord


ประกาศ _
New Features
- Added craftable gems which can be inserted in weapons and chest plates
- Added crafting recipes for upgrading magic essences to their greater form
- PvP Season #1 has begun!

Changes
- Updated hell essence icon

Balance updates
- Tweaked hydra respawn time and spawn position(s)
- Hydra is slightly stun resistant

Bugfixes
- Fixed some duplicate house geometry in the cities
- Fixed some floating axes on nibor
- Fixed placeholder icons not showing in the equipment item slots
ดู 1 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด