กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Rune Knights

โปรไฟล์ _

2,251 สมาชิก  |  37 อยู่ในเกม  |  382 ออนไลน์  |  5 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
NEW
New Help Menu with tons of game info - available from the main menu and the pause menu.
New Flask Effect - Cleanse: Removes all Crowd Control effects from you. Costs 1 Flask Point.

SKILLS
Magic Missile - Cost per missile increased from 15 to 20.

BLINKS
  • Blink, Frostblink, and Thunder Step blink distance reduced from 1000 to 750.
  • Blink spells now cause all other Blink spells to go on a 1 second cooldown.
  • Kirkira's Resolve's Blink Dodge now grants iframes.
ENEMIES
Cryomancer's beam now deals half resilience damage
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดู 1 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด