Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Rune Knights

Προφίλ _

2,251 Μέλη  |  39 Σε παιχνίδι  |  439 Συνδεδεμένος  |  5 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
NEW
New Help Menu with tons of game info - available from the main menu and the pause menu.
New Flask Effect - Cleanse: Removes all Crowd Control effects from you. Costs 1 Flask Point.

SKILLS
Magic Missile - Cost per missile increased from 15 to 20.

BLINKS
  • Blink, Frostblink, and Thunder Step blink distance reduced from 1000 to 750.
  • Blink spells now cause all other Blink spells to go on a 1 second cooldown.
  • Kirkira's Resolve's Blink Dodge now grants iframes.
ENEMIES
Cryomancer's beam now deals half resilience damage
Ανάρτηση σχολίου
Ανάρτηση σχολίου
Προβολή 1 σχολίου
Προβολή 1 σχολίου
Ανάρτηση σχολίου

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων