Nhóm chính thức

Light of the Locked World

Hồ sơ _

282 Thành viên  |  10 Đang chơi  |  110 Trên mạng  |  0 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
Hey all,

The big news is that Light of the Locked World has a publisher now - WhisperGames!

Thanks to WhisperGames, Light of the Locked World's demo has been translated to Simplified Chinese and Japanese.

WhisperGames have also brought the game to the Tokyo Game Show 2021!We hope that all of this will help the game reach more people than ever and we welcome the new fans.

Have fun!

Để lại một bình luận
Xem tất cả 3 bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện