กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Fall Guys: Ultimate Knockout

โปรไฟล์ _

631,876 สมาชิก  |  10498 อยู่ในเกม  |  101,283 ออนไลน์  |  2506 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Greetings, bean fans. Prepare to go bananas in the Blunderdome as the heroic AiAi comes rolling into Fall Guys! We’ve teamed up with our pals at SEGA to bring you Super Monkey Ball’s primate star in delightful bean form; come join us in bringing Jungle Island vibes to Season 5’s totally tropical Jungle-dome.Roll to victory with AiAi - September 27 - 30
Eek-eek! You’ll be able to get your prehensile paws on the exclusive AiAi costume from the Fall Guys in-game store, September 27-30! Replete with iconic orange ‘A’ shirt and way-too-adorable ears, it’s 10 Crowns total to complete the look.

Remember, AiAi’s costume won’t stick around long, so grab it before it’s GonGon!

  • AiAi Upper - 5 Crowns

  • AiAi Lower - 5 Crowns

(Please note, shrieking “YO-HO!” as you qualify is optional, but 100% advised for competitive play).

You can also catch AiAi in his next adventure when Super Monkey Ball Banana Mania[smb.sega.com] rolls out on October 5!
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด