กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Granny Simulator

โปรไฟล์ _

5,001 สมาชิก  |  93 อยู่ในเกม  |  675 ออนไลน์  |  63 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Fixed bugs
-More than 3 grannies should be able to play in a single game. Its hard to test this one but it should be working. 2-8 players should hopefully be working a lot better.
-Game will only close if the host leaves the game.
-The granny can no longer spam "E" to pick up health and get more than 20HP.
-Players can no longer join games already in session.
-Screen resolution wasn't being set properly. Different screen resolutions should work now.

Improvements
-Toddler can no longer knock the granny over by bumping/ jumping into her.
-Single player granny AI is a little better, she should no longer be able to shoot/ kick while she is getting up from being knocked down.

Features
-Most doors can be broken if a player hits them while rag dolling.


Different operating systems
Mac and Linux machines should be able to play the game now. Its hard for me to test whether they work or not because I don't own a Mac or Linux machine. If you have any problems trying to run the game while using Mac or Linux please let me know and I'll try to fix it.


The game is getting pretty big now and it's easy for me to miss bugs. If you run into any please leave a comment on the bug reporting thread.
ดูทั้งหมด 21 ความเห็น
ดูทั้งหมด 27 ความเห็น
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น
ดูทั้งหมด 11 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด