กลุ่มอย่างเป็นทางการ

ORION: Prelude

โปรไฟล์ _

33,623 สมาชิก  |  167 อยู่ในเกม  |  7,085 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
We have paid C++/UE4 Blueprint work available. We are doing minor adjustments to an already-released game with systems already in place. Very easy task, considering you have the required skills and knowledge listed below.Focused on working with what is already there and bettering that experience before stacking any new major blocks on top, so-to-speak. Estimated to take 30-60 days (max 90) and is all paid work.

THE PROJECT
Sci Fi PvE/P RPG MMO Shooter

THE TEAM
A bunch of devs spanning the last decade across UE4 and Unity. Dozens of shipped titles across the total of us.

PROJECT DURATION
30-60 days (90 days max)

POSITION AVAILALBE
C++ Programmer / UE4 Blueprint Engineer

PAID WORK?
Yes!

REMOTE WORK?
Yes! Work from anywhere!

PROJECT DESCRIPTION
Very light and casual work for someone experienced with the following:

UE4 EXPERIENCE REQUIRED
1. C++ Scripts
2. UE4 Blueprints
3. Steam Integration/Core Online Systems
4. PlayFab/AWS Integration
5. AI Programming
6. Animation Systems
7. Weapon & Player Ability Systems
8. Physics Systems
9. Persistent Player Data/Save Systems
10. Profiler & Optimization Experience

EXPERIENCE REQUIRED
2+ Years C++
2+ Years UE4/Blueprints
1 Shipped Game

BONUS
1. Any additional languages/stacks (C, C#, Java, Python, etc)
2. Mobile Game Development
3. Console Game Development
4. VR/AR Game Development

The original engineer has ensured all source code is up to date and there to help if an issue arises during setup.

APPLY NOW
Email ( sirpraz@gmail.com) or Discord ( PRAZ#4353 ).
Join the Discord: https://discord.gg/RykWMpC
We will share additional details once available.
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด