กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Super Monday Night Combat

โปรไฟล์ _

8,112 สมาชิก  |  145 อยู่ในเกม  |  1,426 ออนไลน์  |  3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Hello SMNC fans!

We want to thank all of you for your support of Super Monday Night Combat. Your passion is what made this game a pleasure to work on.

However, due to the upcoming European Union General Data Protection Regulation (GDPR) deadline which is May 24th, we are sad to announce that we will be shutting down SMNC on that day. The game will remain active through May 23rd, 2018. Once our servers have been taken down, you will no longer be able to play SMNC in any game mode, so please make sure to get those matches in while you can.

As a special thank you to everyone that is still playing, from now until May 22nd, 2018, we will be giving you a gift of $10,000 of in-game currency. In order to get this, please contact our support team by emailing support@uberent.com or opening a ticket at http://support.uberent.com/ and be sure to include your ubernet login name. The support team will respond to your request as soon as possible.

Once again, thank you for your continued support and passion and we look forward to seeing you all again in our other games.

-The Uber Team
ดูทั้งหมด 105 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _