Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Fantasy General II

Προφίλ _

Fantasy General 2

2,039 Μέλη  |  36 Σε παιχνίδι  |  505 Συνδεδεμένος  |  1 Σε ομαδική συνομιλία

This is a group around the new Fantasy General game where the developers hang out and asnwer questions as well!
Join us, be polite and respectful and have fun!

Developer


Ανακοινώσεις _


It's time for our sixth video dev diary of Fantasy General II[slitherine.com]!

Lead designer Jan Wagner is back to tell us about magic, spells and what role they will play in the upcoming game.

https://www.youtube.com/watch?v=7vRTwZJD0U8&feature=youtu.be

As usual, do let us know what you think on our social or on the forum!

Fantasy General II Social media:

- Discord[discord.gg]
- Facebook[www.facebook.com]

https://store.steampowered.com/app/1025440/Fantasy_General_II/
Ανάρτηση σχολίου
Ανάρτηση σχολίου
Ανάρτηση σχολίου
Ανάρτηση σχολίου

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων