กลุ่มอย่างเป็นทางการ

eXpanSIM

โปรไฟล์ _

734 สมาชิก  |  22 อยู่ในเกม  |  163 ออนไลน์  |  7 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
What's New
 • Added AI pedestrians (adults and children)
 • Added translations (EN, PL)

Artificial Intelligence
 • Added the pedestrian system
 • Improved AI system performance

Physics
 • Added pedestrian ragdolls

Vehicles
 • Added a fire truck variant for left-hand traffic
 • Improved the Solaris bus model
 • Improved collision models

Level Design
 • Added pedestrians to the Urban City map
 • Improved curbs on the Urban City map
 • Improved traffic lights readability on the Urban City map
 • Improved lighting on the Urban City map

User Interface
 • Added translations (more languages soon)
 • Reorganised UI handling layer
 • Improved loading and added a loading splash

Input
 • Added retarder level actions

Audio
 • Improved collision audio and small fixes

SDK
 • Added engine load to the DashboardState

Other
 • Migrated the project to Unity 2020.1
 • Updated XR management and OpenVR integration

Work in Progress
 • Adding more traffic rules
 • Creating a new big map
 • SDK backward compatibility
 • Migrating to the High Definition Render Pipeline (HDRP)

Known Issues
 • SteamVR needs to be shut down before launching eXpanSIM (SteamVR will launch later automatically)
 • Collision with pedestrians may produce weird artefacts (WIP)
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _