Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Field of Glory: Empires

Προφίλ _

11,152 Μέλη  |  201 Σε παιχνίδι  |  2,953 Συνδεδεμένος  |  17 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Hi everybody,

Field of Glory: Empires has been updated to version 1.05.
This version brings many improvements and changes, from gameplay mechanics, Balancing to AI and more.

Be sure the check the full Changelog below

Version 1.0.5 Notes

GAMEPLAY (improvements and fixes)
- Fix to population growth penalty occurring in all regions
- City garrisons revised and improved in diversity
- Fix to resource cap being applied before upkeep
- In balanced difficulty, players don't pay extra upkeep from veteran units or rare units (with Money Increase Cost)
- Max stockpiling of metal increased by 50%

AI
- AI Dogpiling against player reduced a lot in balanced difficulty (easier game)

UI
- Dynamic route coloring option (see the Options Window to activate it)
- Supply overlay: Seas adjacent to a friendly coast show in blue
- Fixed legacy from regional culture being overreported in UI for AIs
- Show top legacy producing buildings in wonders tooltip on legacy panel
- Added sort by Human Players to Faction, CDR, and Legacy ledger pages

BALANCING & SETUP
- Elephants can now be recruited more easily (in particular by PTO)
- Roman Fort can now only be built by Roman
- Rome Civil War: less chance and longer delay between two in balanced difficulty
- Rome early legion & Alae quality slightly lowered when exported to FOG II

Various adjustments
- Rome: Tiberus: +1 Random Commerce Building Campania: +1 Random Culture Building
- Campania (Rome): + Market
- Initial equipment stockpile: 80>105
- Sparta: +Harbour + Flax Field +1 Citizen - Laconia has now an iron resource
- Syracusae: + Crafter District
- Saguntum: + Random Commerce Structure
- Armenia: +Market
- Byzantion: +Crafter District
- Carthage: +2 Citizens, + Random Commerce Structure
- Oea (Leptis Magna): +1 Citizen
- Septa: +2 Desertic Slaves
- Epirus: +3 Populations, +2 Random buildings, +Farm (in mountains), +Harbour
- Nestus (Lysimachos): +2 Hellenic Citizens, +1 Balkanic Citizen, Walls
- Orcadia (Celtic Indep.): +Cult Site
- Dacia: +1 Citizen, +1 Slave
- Dacia & Getea can now recruit Balkanic skirmishers
- (Reminder: Dacia can still recruit slingers, but you need to conquer Agrianes)
- Dacia starts with 4 Balkanic skirmishers and no Thracian slingers
- Getae starts with 4 medium infantries and 4 skirmishers
- Byzantion can recruit Thracian slingers
- (Reminder: Macedonia can recruit them at CL 3)
- Seleucids: Babylonia: Paved Road Carmania: Oil Mill Uxia: Marble Mattianus: Road
- Antigonos: Osroena: +Potter's Workshop - Market + 1 Random Commerce Building
Προβολή των 3 σχολίων
Προβολή των 3 σχολίων
Προβολή των 11 σχολίων
Προβολή των 10 σχολίων
Προβολή των 3 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων