กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Tenants

โปรไฟล์ _

38,056 สมาชิก  |  528 อยู่ในเกม  |  6,994 ออนไลน์  |  92 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
General
  • Fixed an issue with renovation and cleaning becoming unavailable until restarting the game after using certain Services.
  • Fixed an issue with babysitting jobs sometimes breaking the game due to late phone notifications.
  • Fixed an issue with wrong apartment names being displayed in the finances panel for apartments located in a different district than the player was in.
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น
ดูทั้งหมด 20 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด