กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Counter-Strike

โปรไฟล์ _

172,986 สมาชิก  |  2203 อยู่ในเกม  |  15,345 ออนไลน์  |  1073 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
An update for Counter-Strike is now available:

Fixes and Updates
  • Fixed viewdemo command crashing for certain demo files
  • Fixed ammo boxes visibly spawning when purchasing ammo
  • Security fix to client disconnect handling
  • Security fixes to console command handling
  • Security fix to client/server communications
  • Security fix to model loading
  • Security fixes to BSP and WAD loading
  • Setting _cl_autowepswitch to 2 will now enable auto weapon switching on pickup of a better weapon except when holding Primary or Seconday attack
ดูทั้งหมด 497 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด