Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Counter-Strike

Προφίλ _

173,031 Μέλη  |  2131 Σε παιχνίδι  |  15,194 Συνδεδεμένος  |  1075 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
An update for Counter-Strike is now available:

Fixes and Updates
  • Fixed viewdemo command crashing for certain demo files
  • Fixed ammo boxes visibly spawning when purchasing ammo
  • Security fix to client disconnect handling
  • Security fixes to console command handling
  • Security fix to client/server communications
  • Security fix to model loading
  • Security fixes to BSP and WAD loading
  • Setting _cl_autowepswitch to 2 will now enable auto weapon switching on pickup of a better weapon except when holding Primary or Seconday attack
Προβολή των 498 σχολίων
Προβολή των 111 σχολίων
Προβολή των 195 σχολίων
Προβολή των 171 σχολίων
Προβολή των 324 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων