Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam Community > Λεπτομέρειες θέματος
Could not invite this friend
I've tried recently trying to add a friend on steam through their Profile,
but it says "Error adding friend, Please try again" and when I try through the
website, it says "Could not invite this friend".

I've searched it up, but I already bought a few games and it never says anything about
exceeding the limit for me or them.

Is this just a bug?
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
Well thats a new one... and your friends list isn't "full" by any means.

Unless you meant a group membership invite. Once they say "Ignore" the first time (from anybody) steam won't sent them another request for the same group.

If you just invited them to join a conversation, the same probably applies.
Just a friend request. :T

I'm still pretty new to steam, even though I've been here for a while, but
is there an option for autoblocking requests?
can u make a video
I've had the same problem. I'm trying to talk to this person but i don't know how to do that with out friending them. But when I try, it says "error adding friend." Could it be on their side?
Block the person, then remove them from your blocked people list and try friending them again. Usually fixes it for me, yet another of steam's persistent stupid bugs :D
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Όλες οι συζητήσεις > Φόρουμ Steam > Steam Community > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 4 Φεβ 2013 στις 9:15
Αναρτήσεις: 5