Quản lý tài khoản máy chủ trò chơi Steam

Tại đây bạn có thể quản lí những tài khoản riêng cố định cho máy chủ mà có liên kết với tài khoản Steam của bạn.

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những thẻ này. Nếu tài khoản máy chủ riêng bị cấm vì bất cứ lí do nào, bạn có thể sẽ bị hạn chế không được chơi những trò chơi có liên quan.

Không được phân phối quyền truy cập máy chủ cho bên thứ ba. Nếu bạn đã phân phối quyền truy cập máy chủ cho bên thứ ba, hãy xóa quyền ở bên dưới.

Nếu bạn thay đổi mật khẩu Steam qua trang mạng hỗ trợ Steam, hoặc nếu đội hỗ trợ Steam cài đặt lại mật khẩu của bạn, tất cả GSLT của bạn sẽ được tạo lại. Điều này là để ngăn chặn người lạ nào đó có quyền truy cập sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Một token đăng nhập máy chủ trò chơi mà không dùng tới trong thời gian dài (máy chủ trò chơi không bao giờ được đăng nhập) sẽ tự động hết hạn. Token hết hạ có thể được phục hồi phía dưới.


Yêu cầu tài khoản

  • Tài khoản Steam của bạn phải đang không bị cấm hay khoá khỏi cộng đồng.
  • Tài khoản Steam của bạn không thể bị giới hạn.
  • Tài khoản Steam của bạn phải có một số điện thoại đăng kí hợp lệ.
  • Tài khoản Steam của bạn phải sở hữu trò chơi mà bạn sẽ tạo tài khoản máy chủ.
  • Tài khoản Steam của bạn chỉ có thể tạo 1000 tài khoản máy chủ trò chơi.

Xin vui lòng đăng nhập để tạo tài khoản máy chủ trò chơi.